رئیس سابق سرویس اطلاعات مالی قرقیزستان از لیست تحت تعقیب اینترپل حذف شد

رئیس سابق سرویس اطلاعات مالی قرقیزستان از لیست افراد تحت تعقیب اینترپل حذف شد

Tainynews – با تصمیم دادگاه منطقه Pervomai بیشکک در تاریخ 6 نوامبر سال 2020 ، رئیس سابق سرویس اطلاعات مالی دولت یوروسلان تویچوبکوف از لیست تحت تعقیب بین المللی حذف شد ، وزارت امور خارجه به تازابک گفت …

Author: admin