قرقیزستان در سال 2020 4000 تخم مرغ به قزاقستان صادر می کند

قرقیزستان در سال 2020 4000 تخم مرغ به قزاقستان صادر می کند

Tainynews کمیته ملی آمار گفت: گردش مالی تجارت خارجی قرقیزستان در سال 2020 به 5،648.6 میلیون دلار بالغ شد و 19 درصد کاهش یافت.

صادرات 34.8 درصد و واردات – 65.2 درصد کل گردش تجارت خارجی برای سال 2020 را تشکیل می دهد.

4 هزار تخم مرغ با قیمت 15.4 هزار مادر یا 200 دلار به قزاقستان صادر شد.

Author: admin