ردپای پلنگ برفی در منطقه تالاس یافت می شود

ردپای پلنگ برفی در منطقه تالاس یافت می شود

Tainynews رئیس شرکت خصوصی باتیرکان کوتمانعلیف گفت: – ردپای پلنگ برفی در منطقه برف در منطقه تابلگیتی در منطقه باکای آتا در منطقه تالاس مشاهده شد.

به گفته وی ، یک هفته پیش یک حمله در منطقه Tabylgyty انجام شد.

او می گوید: “ما موفق شدیم از بزهای کوهی فیلمبرداری کنیم. همچنین ردپایی از پلنگ برفی را مشاهده کردیم. از آنجا که اخیراً برف می بارید ، آثار حیوانات به وضوح قابل مشاهده بود. ردپای دو پلنگ برفی را پیدا کردیم. ما قبلاً آنها را در این منطقه ندیده بودیم.” .

Author: admin