سفیر قرقیزستان ، شهردار یاماناشی در مورد روابط احتمالی دوقلوها با کانت گفتگو کرد

سفیر قرقیزستان ، شهردار یاماناشی در مورد روابط احتمالی دوقلوها با کانت گفتگو کرد

Tainynews – میرلان ارستانبایف ، سفیر قرقیزستان در ژاپن ، از شهر میزبان تیم وزنه برداری پارالمپیک یاماناشی قرقیزستان بازدید کرد …

Author: admin