معاون وزیر امور خارجه قرقیزستان ، ازبکستان درباره سفر رسمی جپاروف به تاشکند بحث و تبادل نظر کرد

معاون وزیر امور خارجه قرقیزستان ، ازبکستان در مورد سفر رسمی جپاروف به تاشکند بحث و تبادل نظر کرد

Tainynews – معاون اول وزیر امور خارجه قرقیزستان نوران نیازالیف و معاون اول وزیر امور خارجه ازبکستان فرهود آرزیف مذاکرات دوجانبه را در 22 فوریه انجام دادند …

Author: admin