فراکسیون پارلمان پیشنهاد ایجاد کمیسیون موقت در شرکت Vertex Gold را ارائه می دهد

فراکسیون پارلمان پیشنهاد ایجاد کمیسیون موقت در شرکت Vertex Gold را ارائه می دهد

Tainynews تاریل جوروبکوف ، نماینده مجلس در جلسه پارلمان ، گفت: جناح رسپوبیکا آتا-جرت پیشنهاد تشکیل کمیسیون موقت برای بررسی فعالیت های شرکت طلا Vertex را داد.

وی گفت که فراکسیون پیشنهاد می کند تا موضوع حفاظت از محیط زیست را از طریق استفاده منطقی از منابع طبیعی ، ایمنی فرآیند تولید و همچنین تأثیرات محیط زیست توسط فعالیت های Vertex Gold Company LLC در منطقه چتکال بررسی کند.

نماینده مجلس خواست این موضوع را در دستور کار فعلی قرار دهد.

Author: admin