قرقیزستان در سال 2020 459.9 تن شیرینی به قزاقستان و روسیه صادر کرده است

قرقیزستان در سال 2020 459.9 تن شیرینی به قزاقستان و روسیه صادر کرد

Tainynews کمیته ملی آمار گفت: گردش مالی تجارت خارجی قرقیزستان در سال 2020 به 5،648.6 میلیون دلار بالغ شده و 19 درصد کاهش یافته است.

صادرات 34.8 درصد و واردات – 65.2 درصد کل گردش تجارت خارجی برای سال 2020 را تشکیل می دهد.

در سال 2020 صادرات شیرینی به 459.9 تن به ارزش 39.5 میلیون قطعه شیرین یا 510.6 هزار دلار رسیده است.

صادرات محصولات قنادی عمدتا به قزاقستان و روسیه انجام می شد.

در سال 2020 377.9 تن محصولات قنادی به قزاقستان ، 82 تن به روسیه صادر شده است.

Author: admin