سطح آب سد Toktogul به 9.8 میلیارد متر مکعب کاهش می یابد

سطح آب سد Toktogul به 9.8 میلیارد متر مکعب کاهش می یابد

Tainynews – از 24 فوریه ، حجم آب در مخزن توکتوگل به 9.824 میلیارد متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 212 متر مکعب در ثانیه و خروجی آب 597 متر مکعب در ثانیه است.

از 24 فوریه سال 2020 ، حجم آب در مخزن 12.667 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin