عشق آباد میزبان نشست ترکیه ، آذربایجان و ترکمنستان است

عشق آباد میزبان نشست ترکیه ، آذربایجان و ترکمنستان است

Tainynews مولوت چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از پنجمین نشست سه جانبه وزرای خارجه ترکیه ، آذربایجان و ترکمنستان در آنکارا گفت: ترکمنستان امسال میزبان اجلاس سطح بالا ترکیه-آذربایجان- ترکمنستان خواهد بود.

وزیر ماولوت چاووس اوغلو گفت که مذاکرات گسترده دوجانبه و سه جانبه با وزیر خارجه آذربایجان جیحون بایراموف و معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه رشید مردوف انجام شده است.

وزیر ملوت چاووش اوغلو با تأکید بر عدم اطلاع از نشست سه جانبه با همتایان خود ، گفت که ترکیه از امضای تفاهم نامه همکاری بین ترکمنستان و آذربایجان در مورد اکتشاف و توسعه مشترک میدان هیدروکربن داستلوگ در دریای خزر خوشحال است.

وزیر چاووش اوغلو گفت که مسائل مربوط به اجرای تفاهم نامه داده شده و نقش احتمالی ترکیه در این امر در جریان مذاکرات سه جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر چاووش اوغلو گفت که طرفین همچنین در مورد گام های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم ، مسائل منطقه ای و جهانی تبادل نظر کردند.

Author: admin