تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی در مورد همکاری گفتگو می کنند

تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی در مورد همکاری گفتگو می کنند

Tainynews – وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد ، اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی با رئیس بانک توسعه اسلامی دکتر بندر حجار دیدار کرد.

موضوعات مربوط به همکاری بین تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی ، اجرای پروژه های مشترک در زمینه توسعه زیرساخت ها ، انرژی ، بهداشت ، آموزش ، امنیت غذایی و بخش های خصوصی در این گفتگوها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاجیکستان در 27 نوامبر 1996 به بانک توسعه اسلامی پیوست و دارای سرمایه 18.2 میلیون ID (0.04٪ از کل سرمایه مشترک ISDB) است. تا ژوئن 2019 ، تاجیکستان 2.8 میلیون شناسه پرداخت کرده است که 15.4٪ از تعهدات خود به سرمایه مشترک ISDB است. تاجیکستان همچنین عضو ICD است.

Author: admin