ازبکستان مقدمات اجلاس سازمان همکاری شانگهای را آغاز می کند

ازبکستان مقدمات اجلاس SCO را آغاز می کند

Tainynews – رسانه های محلی گزارش دادند ، رئیس جمهور ازبکستان ، شوکت میرضیایف قطعنامه آمادگی برای اجلاس سازمان همکاری شانگهای را که در سال 2022 در سمرقند برگزار می شود ، امضا کرد.

کمیسیون برگزاری و برنامه اقدام برای آماده سازی این رویداد تصویب شد.

وب سایت اجلاس راه اندازی خواهد شد که با اطلاعات مربوط به ریاست سازمان همکاری شانگهای ازبکستان به روز می شود.

بیستمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای 16 تا 17 سپتامبر سال جاری در دوشنبه برگزار می شود.

Author: admin