قرقیزستان 66 مورد ویروس کرونا را تا 25 فوریه گزارش کرد

قرقیزستان 66 مورد ویروس کرونا را تا 25 فوریه گزارش کرد

Tainynews – قرقیزستان 66 مورد ویروس کرونا ویروس جدید را در روز گذشته ثبت کرد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد جدید شامل 27 مورد در بیشکک ، 24 مورد در منطقه چوی ، 6 مورد در منطقه ایسیک کول ، 6 مورد در منطقه اوش ، 2 مورد در منطقه نارین 1 در منطقه باتکن است.

3،233 آزمایش PCR برای عفونت ویروس کرونا برای یک روز گذشته انجام شد.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از مارس 2020 به 86،091 رسیده است.

Author: admin