بنای تاریخی 300 متری به مناسبت استقلال ترکمنستان ممکن است در خارج از عشق آباد ظاهر شود

بنای تاریخی 300 متری به مناسبت استقلال ترکمنستان ممکن است در خارج از عشق آباد ظاهر شود

Tainynews – خبرگزاری دولتی TDH گزارش داد – رئیس جمهور قربانقلی بردیموهامداف در 24 فوریه از دولت عشق آباد بازدید کرد ، جایی که به رئیس جمهور برنامه های احداث تأسیسات مختلف نشان داده شد.

یکی از این پروژه ها یک بنای تاریخی 300 متری است که پیش از این به مناسبت سی امین سالگرد استقلال ترکمنستان برنامه ریزی شده بود.

رئیس جمهور بردیموهامداف با دیدن این پروژه گفت كه این پروژه باید “منعكس كننده موفقیت بزرگی باشد كه برای سالهای استقلال به دست نیاكان دیده شده است” و توصیه های خود را ابراز كرد.

در این گزارش پیشرفت ساخت بنای یادبود و اینکه آیا این بنا برای 7 ماه مانده به روز استقلال به پایان می رسد ، بیان نکردند.

مناقصه ساخت این سازه به ارتفاع 300 متر در 5 مارس 2020 توسط دولت عشق آباد اعلام شد. این مناقصه برای بار دوم توسط وزارت ساخت و معماری در 11 فوریه اعلام شد.

تواریخ ترکمنستان گزارش داد ، انتظار می رود این بنای یادبود در یک منطقه متروک در غرب عشق آباد ، نه چندان دور از روستای Bekrewe نصب شود.

Author: admin