یک روز 4 نفر بر اثر ذات الریه ویروس کرونا در قزاقستان مردند

یک روز 4 نفر بر اثر ذات الریه ویروس کرونا در قزاقستان مردند

Tainynews – وزارت بهداشت در 25 فوریه گزارش داد ، قزاقستان 74 مورد از ذات الریه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته ثبت کرده است.

طی 24 ساعت گذشته 211 نفر به طور کامل از بیماری COVID-19 مانند ذات الریه در قزاقستان بهبود یافته اند.

علاوه بر این ، طی یک روز گذشته چهار مورد مرگ ناشی از ذات الریه مانند COVID در قزاقستان ثبت شده است.

از اول آگوست ، قزاقستان در مجموع 49121 مورد ذات الریه شبه ویروس کرونا را ثبت کرده است که شامل 41،421 مورد بهبودی کامل و 619 مورد مرگ است.

Author: admin