254 تبعه مغولستان از استانبول به خانه می آیند

254 تبعه مغولستان از استانبول به خانه می آیند

Tainynews – در تاریخ 25 فوریه ، یک پرواز چارتر در مسیر استانبول-اولان باتور با 254 مسافر در فرودگاه بین المللی Buyant-Ukhaa در اولان باتور نشست ، گزارش مونتسام.

این پرواز چارتر 191 تبعه مغولستان را از جمهوری ترکیه ، 63 مسافر ترانزیتی از کشورهای اروپایی و آفریقایی و 42 شهروند را با حمایت صندوق کمک به شهروندان مغولستانی مقیم خارج از کشور و سازمان بین المللی مهاجرت به ارمغان آورد.

در میان مسافران ، 12 زن باردار ، 45 خانواده با بچه های کوچک ، 25 نفر با مشکلات بهداشتی ، 11 سالخورده و 161 شهروند با بهانه های منطقی دیگر وجود داشتند.

به محض ورود ، شهروندان بلافاصله در هتل های “Zuchi” ، “Ulaanbaatar” ، “Taij” و “Temuujin” در انزوا قرار گرفتند.

Author: admin