یاپاروف تاج گل را در مقبره سرباز گمنام در مسکو قرار می دهد

یاپاروف تاج گل را در مقبره سرباز گمنام در مسکو قرار می دهد

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف ، در پایان سفر دو روزه خود به روسیه ، در تاریخ 25 فوریه گلزارهای مزار سرباز گمنام را در دیوار کرملین در مسکو گذاشت.

رئیس جمهور و اعضای هیئت به یاد کسانی که در جنگ بزرگ میهنی کشته شدند یک دقیقه سکوت کردند.

اعضای هیئت رسمی همچنین گلزارهای مزار سرباز گمنام را گذاشتند.

Author: admin