شورای محلی بیشکک فردا کار خود را به پایان می رساند

شورای محلی بیشکک فردا کار خود را به پایان می رساند

Tainynews ایجان چینی باوا ، معاون شهردار امروز در مراسم افتتاح یک کودکستان در بیشکک گفت: شورای محلی بیشکک کار خود را به طور رسمی به پایان می رساند.

در بیست و هفتمین جلسه شورای محلی مصوبات مفیدی در این زمینه تصویب شد. یکی از آنها ساخت مهد کودک در منطقه Pervomaiskiy پایتخت است.

انتخابات شوراهای محلی در تاریخ 11 آوریل برگزار می شود.

Author: admin