جپاروف می گوید که شمشیر را به پوتین هدیه داده است

جپاروف می گوید که شمشیر را به پوتین هدیه داده است

Tainynews جپاروف در مصاحبه ای با روسیسکایا گازتا گفت – رئیس جمهور سدیر جپاروف شمشیری به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین هدیه داد.

جپاروف گفت: “من برای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین یک شمشیر خوب آوردم. این شمشیر توسط صنعتگران بسیار خوبی در قرقیزستان ساخته شده است.”

Author: admin