روسیه 11،086 مورد جدید COVID-19 گزارش کرده است

روسیه 11،086 مورد جدید COVID-19 گزارش کرده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 11،086 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

1،323 مورد بدون علامت است.

در مجموع بیش از 110.2 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا ، از جمله 165000 آزمایش برای روز گذشته ، انجام شده است.

575،749 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin