رئیس جمهور جپاروف برای سفر رسمی به قزاقستان

رئیس جمهور جپاروف برای سفر رسمی به قزاقستان

Tainynews وزارت خارجه قرقیزستان گفت: رئیس جمهور قرقیزستان سدیر جپاروف در تاریخ 2-3 مارس به قزاقستان سفر رسمی خواهد کرد.

آماده سازی سفر رسمی در حال انجام است.

جپاروف دعوت نامه هایی برای سفرهای رسمی به ازبکستان ، ترکمنستان ، چین ، ترکیه ، کویت دریافت کرد.

Author: admin