وزیر امور خارجه ازبکستان برای دیدار از روسیه

وزیر امور خارجه ازبکستان برای دیدار از روسیه

Tainynews سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ، ماریا زاهارووا ، گفت: عبدالعزیز کمیلوف ، وزیر امور خارجه ازبکستان در تاریخ 1-2 مارس سفری کاری به روسیه خواهد داشت و در آنجا با سرگئی لاوروف ، وزیر امور خارجه دیدار خواهد کرد.

وزرای امور خارجه طیفی از موضوعات همکاری دوجانبه در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و انسانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند.

زاهارووا گفت: “توجه ویژه ای به آمادگی برای امضای اسناد بین دولتی ، بین دولتی ، بین دستگاهی در سفر آتی دولت شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان به روسیه توجه خواهد شد.”

تاس گزارش داد ، وزرا همچنین در مورد مقدمات جلسه کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی ، پاسخ به COVID-19 ، تبادل نظر خواهند کرد.

Author: admin