روسیه سامانه های موشکی S-300 و هواپیماهای بدون سرنشین را به قرقیزستان تحویل دهد

روسیه سامانه های موشکی S-300 و هواپیماهای بدون سرنشین را به قرقیزستان تحویل دهد

Tainynews – گالینا بایترک ، دبیر مطبوعاتی گفت: روسیه مطابق توافق صورت گرفته در سفر رئیس جمهور سدیر جپاروف به روسیه ، سامانه های موشکی و هواپیماهای بدون سرنشین جنگی S-300 را به قرقیزستان تحویل می دهد.

Author: admin