روسیه 500000 دوز واکسن ویروس کرونا به قرقیزستان ارائه می کند

روسیه 500000 دوز واکسن ویروس کرونا به قرقیزستان ارائه می کند

Tainynews وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، آلیمكادیر بیشنالیف گفت: – روسیه 500000 دوز واكسن ویروس کرونا را به صورت مرحله ای به قرقیزستان ارائه می دهد.

Author: admin