جپاروف روز ملی کویت را به امیر کویت تبریک می گوید

جپاروف روز ملی کویت را به امیر کویت تبریک می گوید

Tainynews – سدیر جپاروف رئیس جمهور قرقیزستان روز ملی کویت را به شیخ صباح آل احمد الصباح امیر کویت تبریک گفت ، گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور …

Author: admin