مناطقی که 38 مورد جدید از کروناویروس تأیید شده است

مناطقی که 38 مورد جدید از کروناویروس تأیید شده است

Tainynews – مادامین کاراتایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: 38 مورد جدید کرونا ویروس تا 14 مه در قرقیزستان تأیید شده است ، گفت: تعداد کل موارد کروناویروس در قرقیزستان 1082 است.

موارد جدید در موارد زیر آشکار شد:

– بیشکک – 14؛

– شهر ناریان – 15؛

– منطقه چتکال – 4؛

– ولسوالی آلامدین – 1؛

– شهر اوش – 1؛

– ولسوالی سلوکول – 1؛

– 2 مورد در میان قرقیزستانی ها که از سول ایلتس تخلیه شده اند.

Author: admin