مغولستان برای اجرای سیاست های جدید توسعه گردشگری

مغولستان برای اجرای سیاست های جدید توسعه گردشگری

Tainynews به گزارش شین هوا ، نخست وزیر کشور ، لوونسان نامسرای اویون اردنه گفت: دولت مغولستان سیاست های جدیدی را برای تقویت بخش گردشگری ، یکی از بزرگترین قربانیان بیماری همه گیر COVID-19 اجرا خواهد کرد.

اویون اردنه این سخنان را در دیدار با نمایندگان شرکت های بخش گردشگری بیان کرد.

اویون اردنه گفت: “دولت گردشگری را یکی از شش بخشی می داند که نقش مهمی در توسعه کشور دارند. بنابراین ، ما تلاش خواهیم کرد تا با سیاست های جدید و رویکردهای جدید ، فصل جدیدی را در توسعه این بخش آغاز کنیم.” .

بر اساس داده های رسمی ، حدود 95 درصد از 88700 کارمند بیش از 2300 شرکت در بخش گردشگری مغولستان در سال 2020 به دلیل بیماری همه گیر درآمد خود را از دست داده اند.

Author: admin