هنوز هم درباره واکسن کرونا ویروس روسیه به قرقیزستان مذاکره نشده است – وزارت امور خارجه

هنوز هم درباره واکسن کرونا ویروس روسیه به قرقیزستان مذاکره نشده است – وزارت امور خارجه

Tainynews – خدمات مطبوعاتی وزارت امور خارجه قرقیزستان در تاریخ 26 فوریه گزارش داد – عرضه واکسن ویروس کرونا به قرقیزستان با طرف روسی مذاکره می شود …

Author: admin