هیچ موردی از بیماری کروناویروس در منطقه تالاس تأیید نشده است

هیچ موردی از ویروس کروناویروس در منطقه تالاس تأیید نشده است

Tainynews – مرات موراتیالیف ، فرماندار منطقه ، در 14 مه گفت: هیچ مورد تایید شده Covid-19 در منطقه تالاس وجود ندارد.

به گفته وی ، تاکنون 19 نفر تحت نظر هستند.

وی گفت: “هم اکنون 4 نقطه مشاهده در بیمارستان های عفونی منطقه ای آماده شده است. 858 بخش در مناطق مشاهده مشاهده شده است. 538 نفر از نقاط مشاهده و 3،076 نفر از قرنطینه مرخص شدند. 3،094 نفر تست PCR گرفتند ، نتایج منفی بیرون آمد. 14.137 تست سریع در منطقه ، همه آنها منفی هستند. “

Author: admin