وزیر امور خارجه ازبکستان وارد قرقیزستان می شود

وزیر امور خارجه ازبکستان وارد قرقیزستان می شود

Tainynews وزارت امور خارجه جمهوری قرقیزستان گفت: عبدالعزیز کمیلوف ، وزیر امور خارجه ازبکستان روز شنبه در یک سفر کاری وارد قرقیزستان شده است.

وزارت امور خارجه ازبکستان قبلاً گفته بود که وزیر انتظار می رود در مورد موضوعات اصلی روابط ازبکستان و قرقیزستان ، چشم انداز گسترش و تعمیق همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی و دیپلماتیک ، مرزی ، تجاری و اقتصادی ، حمل و نقل ، فرهنگی ، بشردوستانه و سایر موارد بحث و گفتگو کند.

Author: admin