19 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار شدید هستند

19 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار شدید هستند

Tainynews – 371 بیمار مبتلا به ویروس کرونا از 27 فوریه در مراکز درمانی در سراسر قرقیزستان تحت درمان هستند.

4 (1٪) بیمار در وضعیت رضایت بخشی قرار دارند. 258 (69.5٪) – شرایط متوسط ​​؛ 90 (24.2٪) – شدید ؛ 19 (5.1)) – شرایط بسیار شدید.

285 بیمار به صورت سرپایی تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin