66 نفر به مدت یک روز در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

66 نفر به مدت یک روز در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 66 نفر به مدت یک روز از بیماری پنومونی ناشی از COVID-19 و جامعه در قرقیزستان بهبود یافتند تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 27 فوریه گزارش شد.

منطقه چوی 35 بازیابی جدید ، بیشکک – 18 ، منطقه نارین – 4 ، منطقه اوش – 3 ، منطقه ایسیک کول – 3 ، منطقه جلال آباد – 2 ، منطقه تالاس – 1 را تایید کرد.

قرقیزستان در مجموع 83،127 مورد بهبود یافته را تأیید کرد.

Author: admin