قزاقستان 791 مورد ویروس کرونا را گزارش کرد

قزاقستان 791 مورد ویروس کرونا را گزارش کرد

Tainynews – وزارت بهداشت در 28 فوریه اعلام کرد ، قزاقستان 791 مورد آلودگی به ویروس کرونا را گزارش کرده است.

در مجموع 212809 مورد ویروس کرونا در کشور تاکنون تأیید شده است.

590 نفر از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تعداد کل افراد بهبود یافته به 196،543 نفر رسید.

در طول روز 58 مورد جدید از پنومونی ویروس کرونا گزارش شد. در طول روز 2 مرگ ناشی از ذات الریه رخ داد و 244 نفر بهبود یافتند.

تعداد کل پنومونی ویروس کرونا از اول آگوست به 49284 مورد شامل 622 مورد مرگ و 42،093 مورد بهبودی رسیده است.

Author: admin