52 نفر دیگر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

52 نفر دیگر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 52 نفر دیگر طی روز گذشته از بیماری COVID-19 و ذات الریه ناشی از جامعه در قرقیزستان بهبود یافتند ، نیروی کار سراسری برای پاسخ ویروس کرونا در 28 فوریه گزارش شد.

بیشکک 21 مورد بهبود یافته را گزارش کرد ، منطقه چوی – 18 ، منطقه ایسیک کول – 5 ، اوش – 3 ، استان تالاس – 2 ، منطقه نارین – 1 ، منطقه باتکن – 1 ، منطقه باتکن -1.

83،179 نفر از زمان شروع همه گیری بهبود یافتند.

Author: admin