قرقیزستان یک مورد مرگ جدید توسط ویروس کرونا گزارش کرد

قرقیزستان یک مورد مرگ جدید توسط ویروس کرونا گزارش کرد

Tainynews – یک نفر در طی یک روز بر اثر ویروس کرونا در قرقیزستان درگذشت ، نیروی کار سراسری برای پاسخ ویروس کرونا در 28 فوریه گزارش شد.

مرگ جدید در بیشکک ثبت شد.

از زمان بروز همه گیری ، تعداد قربانیان قرقیزستان به 1464 نفر رسید.

Author: admin