قرقیزستان 44 مورد روزانه ویروس کرونا را در 28 فوریه گزارش می کند

قرقیزستان 44 مورد روزانه ویروس کرونا را در 28 فوریه گزارش می کند

Tainynews – قرقیزستان 44 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرده است ، نیروی کار سراسری برای پاسخ ویروس کرونا در 28 فوریه گزارش شد.

شهر بیشکک 16 مورد روزانه ، منطقه چوی – 10 ، اوش – 5 ، منطقه اوش – 5 ، منطقه ایسیک کول – 5 ، منطقه نارین – 2 و منطقه تالاس – 1 مورد تایید کرد.

3061 تست PCR برای روز گذشته در سراسر کشور انجام شد. در طی روز گذشته یک نفر به دلیل ویروس کرونا مرد.

از زمان شروع شیوع همه گیر ، قرقیزستان در مجموع 86229 مورد ویروس کرونا را تأیید کرده است.

Author: admin