صدها در اعتراض به دستگیری رائیم ماترائیموف در اوش به خیابان ها آمدند

صدها در اعتراض به دستگیری رائیم ماترائیموف در اوش به خیابان ها آمدند

Tainynews – در 28 اوت یک تجمع مسالمت آمیز در حمایت از رایمبک ماترائیموف در اوش برگزار شد.

صدها نفر از طرفداران معاون رئیس سابق خدمات گمرک دولت خواستار آزادی وی شدند.

اداره پلیس اوش گفت که آنها هیچگونه تخلف از قانون را ثبت نکرده اند. اوضاع سیاسی اجتماعی شهر پایدار است. پلیس گفت که اوضاع تحت کنترل است.

کمیته امنیت ملی دولت ، رایمبک ماترائیموف را در تاریخ 18 فوریه به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی درباره پولشویی بازداشت کرد.

مطابق حکم دادگاه منطقه Pervomaiskiy بیشکک در 20 فوریه ، ماترائیموف به مدت 2 ماه بازداشت شد.

ماترائیموف در زندان بازپرسی کمیته امنیت ملی ایالت نگهداری می شود.

Author: admin