پوتین به جپاروف سابر هدیه می دهد

پوتین به جپاروف سابر هدیه می دهد

Tainynews – رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در سفر خود به مسکو یک صبر به رئیس جمهور سدیر جپاروف اهدا کرد.

این هدیه به موزه تاریخی دولت تحویل داده خواهد شد.

پیش از این اعلام شده بود که جپاروف شمشیری ساخته صنعتگران محلی به پوتین هدیه داده است.

Author: admin