ازبکستان 40 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده است

ازبکستان 40 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده است

Tainynews – ازبکستان طی یک روز گذشته 40 مورد ویروس کرونا در 4 منطقه ثبت کرده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 79926 مورد رسیده است.

54 بیمار به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند و مجموع موارد بهبودی را به 78،496 رسید.

میزان بهبودی 98٪ است.

808 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 146 نفر از آنها وخیم هستند ، 27 نفر از آنها وخیم هستند.

Author: admin