ساخت خط آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان به معنای توسعه بیشتر جاده ابریشم است: جپاروف

ساخت خط آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان به معنای توسعه بیشتر جاده ابریشم است: جپاروف

Tainynews سدیر جپاروف ، رئیس جمهوری قرقیزستان در مصاحبه ای با آژانس خبری دولتی Kazinform پیش از سفر دولتی به قزاقستان ، گفت: ساخت خط آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان به معنای توسعه بیشتر جاده بزرگ ابریشم است.

Author: admin