نخست وزیر قرقیزستان ، سفیر ژاپن در مورد تعمیق همکاری در تجارت ، فناوری اطلاعات ، کشاورزی ، گردشگری گفتگو کردند

نخست وزیر قرقیزستان ، سفیر ژاپن در مورد تعمیق همکاری در تجارت ، فناوری اطلاعات ، کشاورزی ، گردشگری گفتگو کردند

Tainynews نخست وزیر جمهوری قرقیزستان اولوکبک ماریپوف اول مارس در دیدار با سفیر ژاپن شیگکی مائدا گفت – دولت قرقیزستان به ایجاد شرایط برای کار و حمایت از سرمایه گذاران توجه زیادی می کند …

Author: admin