قرقیزستان مجبور است برق را از قزاقستان و ازبکستان وارد کند: جپاروف در رودخانه های فرامرزی

قرقیزستان مجبور است برق را از قزاقستان و ازبکستان وارد کند: جپاروف در رودخانه های فرامرزی

Tainynews – سدیر جپاروف ، رئیس جمهوری قرقیزستان در مصاحبه با Kazinform در مورد موضوع رودخانه های فرامرزی اظهار نظر کرد …

Author: admin