یک خارجی و یک قرقیزستانی به دلیل اخاذی 28000 دلار از تاجر در اوش بازداشت شده است

یک خارجی و یک قرقیزستانی به دلیل اخاذی 28000 دلار از تاجر در اوش بازداشت شده است

Tainynews کمیته امنیت ملی دولت در اول مارس اعلام کرد – یک خارجی و یک قرقیزستانی به دلیل اخاذی از یک تاجر در اوش بازداشت شدند …

Author: admin