قرقیزستان برای تکرار انتخابات پارلمانی در پاییز – جپاروف

قرقیزستان برای تکرار انتخابات پارلمانی در پاییز – جپاروف

Tainynews رئیس جمهور سدیر جپاروف در مصاحبه ای با Kazinform گفت: قرقیزستان در پاییز انتخابات پارلمانی خواهد داشت.

وی گفت که انتخابات شورای محلی در پیش است ، همه پرسی قانون اساسی برنامه ریزی شده است.

جپاروف گفت: “قانون باید در همه فرآیندها یکسان باشد: از رئیس جمهور گرفته تا یک کشاورز. ما اکنون قانون و عدالت را برقرار می کنیم.”

نتایج انتخابات پارلمانی 4 اکتبر 2020 در پی اعتراضات پس از انتخابات لغو شد.

جپاروف گفته بود كه اوایل انتخابات پارلمانی قبل از ژوئن 2021 برگزار خواهد شد.

Author: admin