هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان ثبت نشده است

هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان ثبت نشده است

Tainynews – طی یک روز گذشته هیچ مورد جدید ویروس کرونا در بین کارگران پزشکی ثبت نشده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

یک کارگر پزشکی پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان مرخص شد. سه کارگر پزشکی دیگر پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

4205 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. در مجموع 4183 کارگر پزشکی بهبود یافتند.

Author: admin