ترکمنستان شرایط ویزا برای کارمندان آژانس های سازمان ملل را آسان می کند

ترکمنستان شرایط ویزا برای کارمندان آژانس های سازمان ملل را آسان می کند

Tainynews رسانه های محلی گزارش دادند ، رئیس جمهور ترکمنستان Gurbanguly Berdimuhamedov برای کارمندان آژانس های سازمان ملل متحد که دستور مربوطه را امضا کرده اند ، شرایط ویزا را ساده کرد.

از تاریخ 2 مارس 2021 ، اتباع خارجی دارای گذرنامه سازمان ملل می توانند برای مدت 30 روز بدون ویزا در ترکمنسانیت اقامت داشته باشند.

از شرایط ویزا برای اتباع خارجی که کارگران آژانس های سازمان ملل متحد یا ساختارهای آن توسط وزارت امور خارجه ترکمنستان ، اعضای خانواده آنها معتبر هستند ، چشم پوشی می شود.

بر اساس دستورالعمل ساده ویزا برای کارگران آژانس های سازمان ملل متحد به منظور گسترش بیشتر روابط بین ترکمنستان و آژانس های سازمان ملل متحد است.

Author: admin