قرقیزستان و قزاقستان توافق نامه توسعه ورزش های ملی و بازی های محلی را امضا کردند

قرقیزستان و قزاقستان توافق نامه توسعه ورزش های ملی و بازی های محلی را امضا کردند

Tainynews – بر اساس اعلام آژانس دولتی ورزش ، وزارت فرهنگ ، اطلاعات ، ورزش و سیاست های قرقیزستان و وزارت فرهنگ و ورزش قزاقستان توافق نامه توسعه ورزش های ملی و بازی های محلی را برای اولین بار منعقد کردند. .

Author: admin