تاجیکستان 106 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 907 مورد است

تاجیکستان 106 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 907 مورد است

Tainynews – وزارت بهداشت ، درمان و توسعه اجتماعی گفت: 106 مورد جدید COVID-19 در تاجیکستان تأیید شد.

شش بیمار درگذشت.

تعداد كل موارد COVID-19 تاييد شده به 907 نفر رسيد. موارد مرگبار مرتبط با كروناويروس 29 نفر بود.

Author: admin