رئیس جمهور جپاروف ، نخست وزیر مامین در مورد راه های تقویت همکاری دو جانبه گفتگو کردند

رئیس جمهور جپاروف ، نخست وزیر مامین در مورد راه های تقویت همکاری دو جانبه گفتگو کردند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – رئیس جمهور قرقیزستان سدیر جپاروف امروز در چارچوب سفر ایالتی خود به قزاقستان با نخست وزیر عسکر مامین دیدار کرد.

Author: admin