رئیس سابق دفتر رئیس جمهور آلماز اوسنوف برای بازجویی به کمیته امنیت ملی احضار شد

رئیس سابق دفتر رئیس جمهور آلماز اوسنوف برای بازجویی به کمیته امنیت ملی احضار شد

Tainynews – رئیس سابق دفتر رئیس جمهور ، آلماز یوسنف ، در 2 مارس برای بازجویی به کمیته امنیت ملی دولت احضار شد …

Author: admin