روسیه اجازه می دهد تا برای شهروندان قرقیزستان تحت برنامه سفر بدون کوید اجازه ورود به این کشور فراهم شود

روسیه در قالب برنامه سفر بدون کوید اجازه ورود برای اتباع قرقیزستان را می دهد

Tainynews – آرتم نوویکوف ، معاون نخست وزیر قرقیزستان با الکسی اورچوک ، معاون نخست وزیر روسیه دیدار و در مورد طیف وسیعی از مسائل همکاری دوجانبه و اجرای عملی توافق نامه های رسیده در سطح سران کشورها بحث و تبادل نظر کرد …

Author: admin